V/v quy trình dùng thẻ thang máy

Kính gửi Quý Cư Dân

Công ty MiPec M có gửi cho ACE quy trình sử dụng thang máy, mong ACE vì sự an toàn an ninh của mỗi cá nhân và tập thể mà thực hiện.

Kính thư.

trang-11

 

 

 

 

 

 

 

fullsizerender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fullsizerender2