CV_106_BQT V/v Bàn giao cấp nước và đóng phí dịch vụ tại chung cư 229 Tây Sơn

Công văn của BQT về việc bàn giao cấp nước và đóng phí dịch vụ tại chung cư 229 Tây Sơn