Update Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà update đến ngày 27/3/2018. Ban quản trị trân trọng cảm ơn những căn hộ đã đóng góp và mong muốn nhận được sự đồng lòng của toàn thể Cư dân.