Tin hoạt động BQT chung cư MiPec 229 Tây Sơn

Kính gửi Quý Cư Dân

BQT Trân trọng thông tin đến Quý Cư dân tình hình hoạt động của BQT nhà MiPec 229 Tây Sơn

Trân trọng Cảm ơn!

BQT

1-bien-ban-hn-chung-cu-ngay-31-7-2016

2-1-bien-ban-hop-bau-cac-chuc-danh

2-2-ds-bqt-da-bau-chuc-danh-2016

2-3-bc-tai-chinh-2016

2-4-qd-moi-co-van-cua-bqt

3-cv-gui-ubnd-quan-de-nghi-cong-nhan-bqt-7-8-2016