Thông báo ban quản trị ngày 20.8.2017

Admin trân trọng cập nhật thông tin mới của Ban Quản trị.

Cảm ơn các Anh Chị đã nhận thêm các trách nhiệm và thách thức cùng với Cư dân xây dựng cộng đồng chung cư văn minh thân thiện.

thong_bao_ban_quan_tri_20.8.2017