THÔNG BÁO 83 VỀ GỬI TIẾT KIỆM TIỀN BẢO TRÌ CỦA CHUNG CƯ

Chủ đầu tư Mipec đã chuyển tiền bảo trì của chung cư chúng ta đợt I là: 21.211.000.000 đồng. Chuyển tiền đợt II là 3.656.191.000 đồng

TB số 83 về gửi tiết kiện phí bảo trì

Admin

Tags: