TB/38_ BQL-PMC V/v Thau rửa bể nước trên mái hai tháp Cư dân

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn  lịch thau rửa bể nước trên mái.