TB số 83 về gửi tiết kiện phí bảo trì

Tổng số tiền bảo trì đã về tài khoản của Ban Quản trị là: 24.867.191.000 đồng,Theo quyết định của Hội nghị chung cư, Ban Quản trị đã gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền bảo trì trên đây tại các thời điểm khác nhau với các Hợp đồng tiền gửi sau đây

TB số 83 về gửi tiết kiện phí bảo trì

Tags: