BQL thông báo xử ý sự cố thang máy tháp A

BQL trân trọng thông báo đã xử ý xong kẹt sự cố thang máy tháp A