SSC- Dịch vụ an ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DICH VỤ BẢO VỆ ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 82 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : (04) 37569108 / (04) 37569109 – Fax:(04) 37569115

Website: www. sscvietnam.com.vn – Email: ssc@sscvietnam.com.vn

Hotline: 0973 739 937