MedLatec xét nghiệm miễn phí 2.10.2016

BQT trân trọng thông tin tới Quý Cư Dân về việc MedLatec xét nghiệm miễn phí

Trân trọng thông báo.

BQT

viber-image