BQT họp với MipecM 1.4.2015

Tiếp theo cuộc họp với MIpec, BQT đã họp lần đầu với mipec M ngày 1.4.2015, BQT trân trọng thông tin nội dung cuộc họp như sau:

Phát biểu của Mipec M:

 1. Hiện tại CĐT & Mipec M đang hoạt động mô hình cty mẹ-con
  1. Vì vậy mipec M hoạt động theo Quy chế CĐT ( chịu sự chỉ đạo, và hạch toán của CĐT)
  2. Chưa có VB nào của CĐT yêu cầu mipec M rút; việc CĐT họp tuyên bố với BQT chưa có công bố chính thức với Mipec M–> Cần CĐT có văn bản với mipec M
  3. Cách thức làm việc của BQT & với Mipec M
   1. Giai đoạn tạm thời ( hiện tại đến khi có VB chính thức của CĐT  rút MIpecM ) thì Mipec M vẫn hoạt động theo mô hình cũ dự kiến vài tháng ( 3.. Tháng)
   2. Giai đoạn tiếp theo: Mipec M là đơn vị độc lập–> là một ứng viên của BQT để làm dịch vụ với chung cư
  4. BQT cần  Mipec M có cv gửi ban BQT tiếp tục quản lý trong giai đoạn tạm thời.

Trước mắt hai bên thống nhất

 1. 2 tuần một lần,  Hai bên giao ban họp hàng tuần
 2. BQT đã phân công nhân sự, Cần mipec M có bảng phân công đầu mối để hai bên phối hợp
 3. BQT đặt vấn đề cần xem xét tổng thu/chi ( đồng ý trong tuần; N.A Lead)
  • Đánh giá mức độ
  • Lưu ý hầm để xe
  • Tầng 27
  • Tầng 1
  • Khu vực để xe tầng 1 cần tăng nguồn thu
  • Giải trình phí quản lý
  • Nguyệt Anh phụ trách tài chính ( lead), tuần tới ( mô tả dịch vụ, ..các khoản tính vào giá thành…)
 4. BQT đặt vấn đề c đưa nhóm  việc rà xoát kiểm tra, các phần dv, và chất lượng dv để tiếp tục theo dõi, hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ.
  1. Thang máy
   1. BQT sẽ gửi bb tiếp ý kiến củ chung cư đến UBND HN, vì Thang vẫn trục trặc, Kẹt
   2. Đề nghị Mipec M kết nối đơn vị bảo trì thang máy là rõ vấn đề trục trặc kỹ thuật với  BQT
  2. Các vấn đề dân kiện phòng B 706 sẽ phối hợp với mr dũng Mipec M
 5. BQT đề xuất công việc cần  hoàn thiện ( Mipec M tiếp thu ý kiến., chuyển CĐT; cần BQT có ý kiến chính thức với CĐT)
  1. Thẻ an ninh, Camera  –> cần Hằng gửi lại dự toán xin ý kiến CĐT
  2. Cửa ở phía sau–> xem xét thay đổi ntn?
  3. P.a ban đầu của mipec  đưa ra quẹt thẻ ( tiếp tục xin CDT)
  4. & tiện ích
  5. Tạo phối cảnh tầng 1, ngoại cảnh..( đang tư vấn P.a) gửi mipec M để tác động giúp
 6. Công việc bổ  xung hoàn thiện dịch vụ: Mipec M tiếp thu và xử lý
  1. Hiện tại tầng 1 , KHÔNG thu phí xe ô tô–> hai bên sẽ bàn tiếp việc tăng nguồn thu của chung cư, việc thu phí trên tầng 1 sẽ do BQT thống nhất với cư dan
  2. Xem xét chỗ để xe tăng lượt xe để tăng nguồn thu gửi xe, cũng như gửi thêm bên hầm thương mại ( Do BQT quyết cách thức lựa chọn)

Cuộc họp kết thúc 17h cùng ngày

BQT .