Diễn đàn của bà con chung cư Mipec - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
29
Tổng số bài viết đã đóng góp:
213
Tổng số chủ đề đã được tạo:
211
Tổng số các khu vực lớn:
5
Số thành viên đang trực tuyến:
10
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
300 - 11:02:36 PM, ngày 07 / 03 / 2017
Tổng đăng nhập trong ngày:
15
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
3.90
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
26.91
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
18.55
Tổng số các nhóm diễn đàn:
30
Thành viên mới nhất:
thanhly54a5
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
11.64
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:1

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

admin
15 giờ 28 phút
davidnguyen984
1 phút
spavitcon321
1 phút
atc8ataim
0 phút
vfgyuoj3
0 phút
aupairvietnam
0 phút
l7quezada6
0 phút
babybumbum
0 phút
thicongtranthachcaodn
0 phút
Xo4OMJ3
0 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2019 6 6 64 44
Tháng Một 2019 6 6 64 44
* 2018 116 116 1809 42
Tháng M.Hai 2018 3 3 175 28
Tháng M.Một 2018 11 11 179 28
Tháng Mười 2018 9 9 132 22
Tháng Chín 2018 13 13 124 17
Tháng Tám 2018 11 11 152 24
Tháng Bảy 2018 21 21 169 23
Tháng Sáu 2018 12 12 213 24
Tháng Năm 2018 12 12 141 42
Tháng Tư 2018 9 9 156 2
Tháng Ba 2018 4 4 184 29
Tháng Hai 2018 2 2 41 22
Tháng Một 2018 9 9 143 30
* 2017 5825 8054 1957 300
Tháng M.Hai 2017 2 2 148 28
Tháng M.Một 2017 1 1 170 30
Tháng Mười 2017 10 10 154 29
Tháng Chín 2017 1 1 146 44
Tháng Tám 2017 7 7 125 31
Tháng Bảy 2017 26 26 174 28
Tháng Sáu 2017 180 370 149 36
Tháng Năm 2017 1257 1956 170 59
Tháng Tư 2017 1572 2192 225 51
Tháng Ba 2017 1190 1618 195 300
Tháng Hai 2017 988 1246 148 49
Tháng Một 2017 591 625 153 46
* 2016 8670 11113 1977 148
Tháng M.Hai 2016 699 767 240 80
Tháng M.Một 2016 779 918 201 56
Tháng Mười 2016 935 1166 193 39
Tháng Chín 2016 1025 1364 189 28
Tháng Tám 2016 1384 1708 209 36
Tháng Bảy 2016 882 1172 186 26
Tháng Sáu 2016 693 1028 84 29
Tháng Năm 2016 860 1209 108 30
Tháng Tư 2016 821 1007 213 148
Tháng Ba 2016 420 521 235 13
Tháng Hai 2016 102 161 60 9
Tháng Một 2016 70 92 59 15
* 2015 15 16 8 31
Tháng M.Hai 2015 0 0 1 4
Tháng M.Một 2015 0 0 0 3
Tháng Mười 2015 0 0 0 4
Tháng Chín 2015 0 0 0 4
Tháng Tám 2015 1 1 0 4
Tháng Bảy 2015 3 3 1 5
Tháng Sáu 2015 0 1 1 3
Tháng Năm 2015 4 4 4 4
Tháng Tư 2015 7 7 0 4
Tháng Ba 2015 0 0 0 29
Tháng Hai 2015 0 0 1 31
Tháng Một 2015 0 0 0 6
* 2014 0 0 0 9
Tháng M.Hai 2014 0 0 0 9
Tháng M.Một 2014 0 0 0 4
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 5
Tháng Tám 2014 0 0 0 3
Tháng Bảy 2014 0 0 0 4
Tháng Sáu 2014 0 0 0 2
Tháng Năm 2014 0 0 0 4
Tháng Tư 2014 0 0 0 6
* 2013 26724 40676 2873 196
Tháng M.Một 2013 679 1015 73 31
Tháng Mười 2013 1039 1383 68 28
Tháng Chín 2013 5660 8227 308 196
Tháng Tám 2013 14242 23592 1647 54
Tháng Bảy 2013 5098 6448 761 30
Tháng Sáu 2013 0 0 5 6
Tháng Năm 2013 0 1 0 4
Tháng Tư 2013 2 3 4 10
Tháng Ba 2013 1 1 3 5
Tháng Hai 2013 0 0 1 13
Tháng Một 2013 3 6 3 8
* 2012 20 30 10 8
Tháng M.Hai 2012 20 30 10 8