Đường cho xe chữa cháy cứu hỏa vào khu cư dân MIpec đã bị bịt như này

viber image viber image1