Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà Update ngày 8/4/2018

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà update đến ngày 8/4/2018.