Cv_55/2016 MiPecM gửi BQT

KÍnh gửi Quý Cư Dân.

Về việc trả lời cv 27/2016-BQT, Công ty Mipec M có văn bản gửi trả lời như sau.

trang-1 trang-2