CV_371/2015 v/v tăng mức phí dv lên 8.000/m2

Kính gửi Cư Dân MiPec 229 Tây Sơn

Ban Quản Trị trân trọng chuyển thông tin  phương án tăng mức phí dịch vụ lên 8.000/m2 của Công ty Mipec M. Các ý kiến xin phản hồi lại BQT – Bác Long 0984108450 hoặc địa chỉ email banana.plus0712@gmail.com )

Trân trọng cảm ơn.

trang1 trang2 trang3 trang4 trang5 trang6 trang7 trang8 trang9 trang10 trang11 trang12 trang13