CV_20181025.01/0.2 HC V/v Phí cài đặt hệ thống quẹt thẻ, camera và thanh toán phí Dịch vụ

Ban quản trị xin gửi đến toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn, 2 Công văn của Công ty Hoa Cương gửi Ban quản trị về việc Phí cài đặt hệ thống thẻ thang, camera và thanh toán phí Dịch vụ.