CV_ 63/PMC V/v Giới thiệu nhân sự.

Công ty Cổ phần Quản lý và khai Khai thác Tòa nhà VNPT (PMC) xin gửi tới Ban quản trị và toàn thể Cư dân chung cư 229 Tây Sơn công văn giới thiệu nhân sự cấp Công ty xuống hỗ trợ tại dự án.