CV_ 194/ CSPC&CC-P3 V/v Xác định căn cứ giải quyết đơn.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn, Công văn của cảnh sát PCCC về việc xác định căn cứ giải quyết đơn Kêu cứu khẩn cấp của Ban quản trị.