Cv36_15.2.2017 v/v Bàn giao phí bảo trì

Kính gửi Qúy Cư Dân MiPec 229 Tây Sơn

BQT tòa nhà cập nhật công văn bàn giao phí bảo trì tòa nhà.

Trân trọng.

 

cv 35