CV28_1.11.2016 Báo cáo tình thình hình quản lý căn hộ 229 Tây Sơn

Kính gửi Quý Cư Dân

BQT xin trân trọng gửi đến Cư Dân thông tin về kết quả kiểm tra tình hình vận hành nhà chugn cư 229 Tây Sơn.

Trân trọng.

bc-quan-ve-kiem-tra-van-hanh-cc