CV.24_V/v di dời các VP tại chung cư MiPec 229 Tây Sơn

Kính gửi Quý Cư Dân Chung cư MiPec 229 Tây Sơn.

BQT trân trọng cập nhật tình hình hoạt động tới Quý Cư Dân như sau

BQT.

 

1

2