CV/124-BQT V/v Trả lời ý kiến phản ánh ngày 30/03/2018 của một số Cư dân.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn  Công văn trả lời ý kiến phản ánh của một số Cư dân.