CV/116_BQT V/v Đề nghị kiểm tra dự án nhà Chung cư 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn gửi Sở Xây Dựng đề nghị kiểm tra dự án Chung cư 229 Tây Sơn.