CV/115_BQT V/v Đề nghị cung cấp thông tin về phí bảo tòa nhà Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị  xin gửi tới toàn thể quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn đề nghị Công ty MIPEC cung cấp thông tin về phí bảo trì tòa nhà.