CV/113_BQT V/v phản hồi công văn số 20180125.01/02 của Công ty Cổ phần Hoa Cương.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân 229 Tây Sơn phản hồi công văn số 20180125.01 và công văn số 20180125.02 của Công Ty cổ phần Hoa Cương.