CV số 85 bC quận về BQT rut

Do nhiều lý do cá nhân khác nhau, Ban Quản trị chúng tôi đã nhận được đơn xin rút khỏi BQT của 6/7 thành viên BQT đã được UBND quận Đống Đa ra Quyết định công nhận tại QĐ số 4323/QĐ-UBND ngày 19/9/2016, gồm các ông bà có tên dưới đây:

  • Đoàn Liên Hương, Ủy viên (đơn ngày 12/6/2017);
  • Ông Phạm Thành Long, Trưởng ban (đơn ngày 21/6/2017);
  • Ông Trần Văn Dương, Phó Trưởng ban (đơn ngày 9/8/2017);
  • Ông Nguyễn Anh Tùng, Ủy viên (đơn ngày 23/6/2017 và 8/8/2017)
  • Ông Vũ Đức An, Ủy viên (đơn ngày 9/8/2017)

Đào Bích Việt, Ủy viên – Kế toán (đơn ngày 9/8/2017)

CV số 85 bC quận về BQT rut

Tags: