CV 53_BQT_V/v gặp mặt rà soát văn bản trước khi bàn giao hạ tầng

Admin cập nhật văn bản BQT gửi MiPec V/v đối thoại cung cấp HS bàn giao MB

CV gửi Mipec đói thoại giải quyết hạ tầng

 

Trân trọng.

Admin