CV 31-ngày 12.12.2016 Đề nghị MiPec chuyển giao HS tòa nhà

Kính gửi Quý Cư Dân

BQT Chung cư trân trọng gửi đến Cư Dân thông tin về việc Chuyển giao hồ sơ tòa nhà chung cư 229 Tây Sơn.

viber-imageviber-image2