CV-1118/UBND-TNMT V/v Xử lý tồn tại trong việc quản lý, sử dụng tại tầng 5A dự án tại 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội  ngày 12/02/2018 về việc xử lý tồn tại trong việc quản lý, sử dụng tại tầng 5A Dự án tại 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa.