Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải trả lời công văn số 06/KD-MPE của Công ty Điện lực Mipec E, về việc thanh toán tiền điện dùng chung Khu chung cư.

Proudly powered by Wpopal.com