List/Grid

Uncategorized Subscribe to Uncategorized

UQ 02_ BQT_V/v BQT ủy quyền cho Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải

Giấy ủy quyền của Ban quản trị cho Luật sư Trần Vũ Hải.

CV Mipec M gửi BQT

Thông báo tới Ban Quản trị để thống nhất quy trình vận hành những hệ thống kỹ thuật liên quan giữa khu căn hộ và những phần còn lại của… Read more »

TB 88 về hội nghị CC 20-8-2017

BQT quyết định tổ chức Hội nghị chung cư Mipec 229 Tây Sơn vào 14 giờ Chủ nhật 20/8/2017. Hội nghị chung cư tiến hành quyết định các nội dung… Read more »