List/Grid

Tin tức Subscribe to Tin tức

TB 88 về hội nghị CC 20-8-2017

BQT quyết định tổ chức Hội nghị chung cư Mipec 229 Tây Sơn vào 14 giờ Chủ nhật 20/8/2017. Hội nghị chung cư tiến hành quyết định các nội dung… Read more »

Cưỡng chế thu 2% phí bảo trì chung cư nếu chủ đầu tư không bàn giao

Nếu chủ đầu tư không bàn giao 2% phí bảo trì chung cư cho Ban quản trị theo đúng quy định, UBND cấp tỉnh sẽ ra quyết định cưỡng chế… Read more »