List/Grid

Thông báo của BQL Subscribe to Thông báo của BQL

TB/36-PMC V/v Tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân lịch tổ chức buổi tuyên truyền về Phòng chống cháy nổ và thoát hiểm, thoát nạn cho Cư dân… Read more »

CV/117- BQT V/v Tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm cho người dân tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân lịch tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm cho Cư dân chung cư… Read more »

Layout dự kiến trồng cây tại Sân chơi của Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Layout dự kiến trồng cây tại Sân chơi của Chung cư 229 Tây Sơn. Sơ đồ bố trí sảnh… Read more »

Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Danh sách ủng hộ Xã hội hóa cây xanh trước tòa nhà

CV_108/CSPC&CCHN-P3 V/v trả lời về PCCC đối với công trình 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn bộ Quý cư dân tại Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của CSPC&CC Hà Nội trả lời Ban quản trị về PCCC… Read more »

CV/116_BQT V/v Đề nghị kiểm tra dự án nhà Chung cư 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn gửi Sở Xây Dựng đề nghị kiểm tra dự án Chung cư… Read more »

CV/115_BQT V/v Đề nghị cung cấp thông tin về phí bảo tòa nhà Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị  xin gửi tới toàn thể quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn đề nghị Công ty MIPEC cung cấp thông tin về phí bảo trì… Read more »

CV-0902/2018-VPLS V/v Trả lời Công văn số 06/KD-MPE của Công ty Mipec E.

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải trả lời công văn… Read more »

CV-06/KD-MPE V/v Thanh toán tiền điện dùng chung Khu chung cư.

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Công ty Điện lực MIPEC E về việc thanh toán tiền… Read more »

CV_20181025.01/0.2 HC V/v Phí cài đặt hệ thống quẹt thẻ, camera và thanh toán phí Dịch vụ

Ban quản trị xin gửi đến toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn, 2 Công văn của Công ty Hoa Cương gửi Ban quản trị về việc… Read more »