List/Grid

Thông báo của BQL Subscribe to Thông báo của BQL

BB_1.11.2016_Kiểm tra công tác vận hành nhà chung cư 229 Tây sơn

CV_371/2015 v/v tăng mức phí dv lên 8.000/m2

Kính gửi Cư Dân MiPec 229 Tây Sơn Ban Quản Trị trân trọng chuyển thông tin  phương án tăng mức phí dịch vụ lên 8.000/m2 của Công ty Mipec M…. Read more »

BQL_MipecM_cv_24.2015

Công văn 5155 ngày 22.6.2015 Sở Xây dựng HN về việc thang máy

Công văn 5155 ngày 22.6.2015 Sở Xây dựng HN về việc thang máy  

BQT_ThangMay_BienBan_12.6.2015

  BQT trân trọng thông tin đến Quý Cư Dân biên bản làm việc về thang máy ngày 12.6.2015 Trân trọng!

BQL_04/TB-KT Thông báo vệ sinh định kỳ ống thoát nước thải.

Ban quản lý MiPec M trân trọng thông báo đến Cư dân. Để đảm bảo hệ thống tòa nhà hoạt động ổn định, vào đêm 14-15/5/2015, ộ phận Dịch vụ… Read more »