List/Grid

Thông báo Subscribe to Thông báo

THÔNG BÁO 83 VỀ GỬI TIẾT KIỆM TIỀN BẢO TRÌ CỦA CHUNG CƯ

Chủ đầu tư Mipec đã chuyển tiền bảo trì của chung cư chúng ta đợt I là: 21.211.000.000 đồng. Chuyển tiền đợt II là 3.656.191.000 đồng TB số 83 về… Read more »

V/v tiền bảo trì đợt 2

TB số 78-về tiền BT đợt 2 Thông báo về việc chuyển tiền đợt 2 Admin

CV_PMC về dịch vụ tại chung cư

Admin đăng tin về ý kiến của công ty DV PMC

CV 77_V/v tiếp tục quản lý chung cư

CV sô 77. gửi Mipec

cv76_V/v tiếp tục quản lý xe tại hầm B1

CV sô 76. gửi Mipec M (2) Admin xin đăng tải thông tin.    

CV 75-ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHẦN CẤP

75- Đơn kêu cứu khẩn cấp gửi UBND các cấp Admin xin đăng thông tin để các Anh Chị  Cư dân 229 Tây Sơn cùng phối hợp với BQT Admin

TB số 68 v/v Công ty quản lý và dịch vụ PMC làm dịch vụ tại chung cư

CV số 69 ủy quyền PMC Phuong an 1 de xe ham B1 31 xe TB số 68 gửi cư dân

CV 62/CV-BQT_V/v bàn giao tiếp tục phí bảo trì

CV_số_62_gửi_Mipec_bàn_giao_tiền_BT_đợt_ 2 admin cập nhật nội dung cv yêu cầu bàn giao phía bảo trì admin  

MỜI_THẦU_CHO_THUÊ_VỊ_TRÍ_QUẢNG_CÁO_ĐẶT_MÀN_HÌNH_LCD

THÔNG BÁO MỜI THẦU BQT chung cư 229 Tây Sơn mời thầu . Hình thức chào thầu: Chào giá cạnh tranh. 2. Phạm vi cung cấp: cho thuê vị trí… Read more »

TB kết quả họp 28.6.2017

Thông_báo_về_cuộc_họp_ngày_28-6-2017_mipec V/v kết quả họp BQT 28.6.2017