List/Grid

Sổ tay BQT Subscribe to Sổ tay BQT

TB_43/2018/PMC V/v Nuôi chó mèo trong khu căn hộ

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Khu căn hộ 229 Tây Sơn thông báo về việc nuôi chó mèo trong căn hộ.

CV-1118/UBND-TNMT V/v Xử lý tồn tại trong việc quản lý, sử dụng tại tầng 5A dự án tại 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội  ngày 12/02/2018 về… Read more »

Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà Update ngày 10/4/2018

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà update đến ngày 10/4/2018.

Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà Update ngày 8/4/2018

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà update đến ngày 8/4/2018.

CV/124-BQT V/v Trả lời ý kiến phản ánh ngày 30/03/2018 của một số Cư dân.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn  Công văn trả lời ý kiến phản ánh của một số Cư dân.  

Ý kiến của Cư dân

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn ý kiến của một số cư dân về các hạng mục sắp được triển… Read more »

TB/36-PMC V/v Tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân lịch tổ chức buổi tuyên truyền về Phòng chống cháy nổ và thoát hiểm, thoát nạn cho Cư dân… Read more »

CV/117- BQT V/v Tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm cho người dân tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân lịch tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm cho Cư dân chung cư… Read more »

Layout dự kiến trồng cây tại Sân chơi của Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Layout dự kiến trồng cây tại Sân chơi của Chung cư 229 Tây Sơn. Sơ đồ bố trí sảnh… Read more »

Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Danh sách ủng hộ Xã hội hóa cây xanh trước tòa nhà