List/Grid

Ban quản trị Subscribe to Ban quản trị

BQT-họp 26.4.2015

BQT trân trọng cung cấp thông tin về hoạt động 1-V/v nhận bàn giao từ CĐT cho cư dân, BQT dự kiến sẽ tham vấn tư vấn pháp lý. 2- BQT… Read more »

Quy chế hoạt động BQT

Click vào đây để download: Quy che hoat dong BQT

BQT họp với MipecM 1.4.2015

Tiếp theo cuộc họp với MIpec, BQT đã họp lần đầu với mipec M ngày 1.4.2015, BQT trân trọng thông tin nội dung cuộc họp như sau: Phát biểu của Mipec… Read more »

BQT thông báo họp với MipecM lần đầu vào 1.4.2015

BQT trân trọng thông báo ngày 1.4.2015  sẽ họp với mipec M lần đầu Nội dung Xác định vai trò Cách phối hợp Các nội dung nâng cao chất lượng… Read more »

BQT họp với Mipec 29.3.2015

Thông tin hoạt động BQT 29.3.2015 A-Thông báo kết quả  công việc tuần trước Để chuẩn bị cho việc tiếp nhận phí bảo trì, BQT đã mở tk xong (… Read more »

BQT Họp với MiPec 25.3.2015

BQT thông tin tóm tắt kết quả họp với cư dân Mipec như sau Thành phần Mipec: A Tưởng đại điện lãnh đạo. A Cảnh thực thi, BQT: A Nam,… Read more »

Sổ tay nhân viên

Đang xây dựng

Sổ tay tòa nhà

Đang xây dựng