CV Mipec M gửi BQT

Thông báo tới Ban Quản trị để thống nhất quy trình vận hành những hệ thống kỹ thuật liên quan giữa khu căn hộ và những phần còn lại của tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn như sau:

….

Từ ngày 16/7/2017, Mipec M cùng với Ban Quản trị chung cư và đại diện của đơn vị vận

hành chung cư cam kết thực hiện đầy đủ, đúng theo và thống nhất quy trình vận hành những

hệ thống kỹ thuật liên quan giữa khu căn hộ và phần còn lại của tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn

để đảm bảo an toàn, an ninh trong toà nhà.

Quy trình quản lý chung (1)

TB 88 về hội nghị CC 20-8-2017

BQT quyết định tổ chức Hội nghị chung cư Mipec 229 Tây Sơn vào 14 giờ Chủ nhật 20/8/2017. Hội nghị chung cư tiến hành quyết định các nội dung sau đây:

  • Bầu bổ sung 6 thành viên BQT thay thế 6 thành viên xin nghỉ.
  • Quyết định về việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành mới thay thế PMC.
  • Thông qua Quy chế Tài chính của Ban Quản trị chung cư Mipec 229 Tây Sơn (dự thảo bản Quy chế này sẽ gửi tới từng căn hộ).

TB 88 về hội nghị CC 20-8-2017

TB số 83 về gửi tiết kiện phí bảo trì

Tổng số tiền bảo trì đã về tài khoản của Ban Quản trị là: 24.867.191.000 đồng,Theo quyết định của Hội nghị chung cư, Ban Quản trị đã gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền bảo trì trên đây tại các thời điểm khác nhau với các Hợp đồng tiền gửi sau đây

TB số 83 về gửi tiết kiện phí bảo trì

CV số 85 bC quận về BQT rut

Do nhiều lý do cá nhân khác nhau, Ban Quản trị chúng tôi đã nhận được đơn xin rút khỏi BQT của 6/7 thành viên BQT đã được UBND quận Đống Đa ra Quyết định công nhận tại QĐ số 4323/QĐ-UBND ngày 19/9/2016, gồm các ông bà có tên dưới đây:

  • Đoàn Liên Hương, Ủy viên (đơn ngày 12/6/2017);
  • Ông Phạm Thành Long, Trưởng ban (đơn ngày 21/6/2017);
  • Ông Trần Văn Dương, Phó Trưởng ban (đơn ngày 9/8/2017);
  • Ông Nguyễn Anh Tùng, Ủy viên (đơn ngày 23/6/2017 và 8/8/2017)
  • Ông Vũ Đức An, Ủy viên (đơn ngày 9/8/2017)

Đào Bích Việt, Ủy viên – Kế toán (đơn ngày 9/8/2017)

CV số 85 bC quận về BQT rut

Proudly powered by Wpopal.com