List/Grid

Ban quản trị Subscribe to Ban quản trị

V/v trả lời đề nghị sửa chữa cải tạo của căn hộ 510+511(chủ hộ Ông Võ Văn Tuấn)

Công văn của BQT về việc trả lời yêu cầu sửa chữa của căn hộ 510 + 511 Chủ hộ Ông Võ Văn Tuấn

CV đề nghị công nhận kết quả bầu Ban Quản trị nhiệm kỳ 2.2017

CV đề nghị công nhận kết quả bầu Ban Quản trị nhiệm kỳ 2.2017                 admin.

Thông báo ban quản trị ngày 20.8.2017

Admin trân trọng cập nhật thông tin mới của Ban Quản trị. Cảm ơn các Anh Chị đã nhận thêm các trách nhiệm và thách thức cùng với Cư dân… Read more »

CV Mipec M gửi BQT

Thông báo tới Ban Quản trị để thống nhất quy trình vận hành những hệ thống kỹ thuật liên quan giữa khu căn hộ và những phần còn lại của… Read more »

CV công ty PMC gửi BQT ngày 14.7.2017

Công văn PMC gửi BQT về việc các yếu tố để bảo đảm vận hành. Công văn Mipec 14-07-2017 08-14-2017 15-39-53    

TB 88 về hội nghị CC 20-8-2017

BQT quyết định tổ chức Hội nghị chung cư Mipec 229 Tây Sơn vào 14 giờ Chủ nhật 20/8/2017. Hội nghị chung cư tiến hành quyết định các nội dung… Read more »

TB số 83 về gửi tiết kiện phí bảo trì

Tổng số tiền bảo trì đã về tài khoản của Ban Quản trị là: 24.867.191.000 đồng,Theo quyết định của Hội nghị chung cư, Ban Quản trị đã gửi tiết kiệm… Read more »

CV số 85 bC quận về BQT rut

Do nhiều lý do cá nhân khác nhau, Ban Quản trị chúng tôi đã nhận được đơn xin rút khỏi BQT của 6/7 thành viên BQT đã được UBND quận… Read more »

THÔNG BÁO 83 VỀ GỬI TIẾT KIỆM TIỀN BẢO TRÌ CỦA CHUNG CƯ

Chủ đầu tư Mipec đã chuyển tiền bảo trì của chung cư chúng ta đợt I là: 21.211.000.000 đồng. Chuyển tiền đợt II là 3.656.191.000 đồng TB số 83 về… Read more »

V/v tiền bảo trì đợt 2

TB số 78-về tiền BT đợt 2 Thông báo về việc chuyển tiền đợt 2 Admin