List/Grid

Ban quản trị Subscribe to Ban quản trị

Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải gửi MIPEC yêu cầu làm rõ các vấn đề có liên quan đến hệ thống điện tại Chung cư 229 Tây Sơn.

Ban quản trị Chung cư 229 Tây Sơn xin gửi tới toàn thể Cư dân Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải. Yêu cầu Công ty MIPEC cung… Read more »

CV_111_BQT V/v Dừng cung cấp dịch vụ cho các hạng mục không nộp tiền phí Dịch vụ tại khu căn hộ 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn về việc dừng cung cấp Dịch vụ cho các hạng mục không nộp tiền phí tại khu Căn hộ 229… Read more »

CV_29_PMC-229TS V/v Liên quan đến khoản tiền điện dùng chung tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản lý tòa nhà PMC xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn trả lời điện lực MIPEC E, về việc liên quan đến khoản tiền điện dùng… Read more »

Mipec E tạm ngừng cung cấp điện tại Chung cư 229 Tây Sơn

Kính gửi Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn công văn về việc tạm dừng cung cấp điện của điện lực Mipec E  

Sự kiện Gặp mặt cuối năm 2017 tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị phối hợp cùng Tổ dân phố tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho toàn thể Quý cư dân sinh sống tại Chung cư 229 Tây Sơn, nhằm… Read more »

Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

Biên bản của Cảnh sát PC&CC về việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại Chung cư 229 Tây Sơn

CV_108_BQT V/v Thông báo nộp tiền lắp đặt camera và cấp thẻ kiểm soát thang máy

Công văn của Ban quản trị gửi MIPEC về việc thông báo nộp tiền lắp đặt camera và cấp thẻ kiểm soát thang máy

BB_03_ BQT V/v Ban quản trị họp lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống thẻ kiểm soát và camera thang máy

Biên bản họp Ban quản trị để lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống thẻ kiểm soát và camera thang máy.  

UQ_02_BQT V/v BQT ủy quyền cho Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải

Giấy ủy quyền của Ban Quản Trị cho Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải

CV_106_BQT V/v Bàn giao cấp nước và đóng phí dịch vụ tại chung cư 229 Tây Sơn

Công văn của BQT về việc bàn giao cấp nước và đóng phí dịch vụ tại chung cư 229 Tây Sơn