Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải gửi MIPEC yêu cầu làm rõ các vấn đề có liên quan đến hệ thống điện tại Chung cư 229 Tây Sơn.

Ban quản trị Chung cư 229 Tây Sơn xin gửi tới toàn thể Cư dân Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải. Yêu cầu Công ty MIPEC cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý, hoàn công, chi phí đầu tư xây dựng và tài liệu có liên quan đến việc bàn giao hệ thống điện tại Chung cư 229 Tây Sơn.

CV_29_PMC-229TS V/v Liên quan đến khoản tiền điện dùng chung tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản lý tòa nhà PMC xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn trả lời điện lực MIPEC E, về việc liên quan đến khoản tiền điện dùng chung tại Chung cư 229 Tây Sơn.

Proudly powered by Wpopal.com