List/Grid

Ban quản trị Subscribe to Ban quản trị

CV/115_BQT V/v Đề nghị cung cấp thông tin về phí bảo tòa nhà Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị  xin gửi tới toàn thể quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn đề nghị Công ty MIPEC cung cấp thông tin về phí bảo trì… Read more »

CV-0902/2018-VPLS V/v Trả lời Công văn số 06/KD-MPE của Công ty Mipec E.

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải trả lời công văn… Read more »

CV-06/KD-MPE V/v Thanh toán tiền điện dùng chung Khu chung cư.

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Công ty Điện lực MIPEC E về việc thanh toán tiền… Read more »

CV_07/CSPC&CC-P3 V/v Công tác PCCC đối với công trình Chung cư 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân 229 Tây Sơn Công văn của Cảnh sát PCCC gửi Công ty Cổ phần hóa dấu Quân đội, về… Read more »

CV_ 194/ CSPC&CC-P3 V/v Xác định căn cứ giải quyết đơn.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn, Công văn của cảnh sát PCCC về việc xác định căn cứ giải quyết… Read more »

Báo cáo tổng hợp nguồn thu và chi phí đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ban quản trị Chung cư 229 Tây Sơn xin gửi tới toàn thể Quý cư dân báo cáo tổng hợp nguồn thu và chi phí đến ngày 31/12/2017.

CV/113_BQT V/v phản hồi công văn số 20180125.01/02 của Công ty Cổ phần Hoa Cương.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân 229 Tây Sơn phản hồi công văn số 20180125.01 và công văn số 20180125.02 của Công Ty cổ phần… Read more »

CV_112_BQT V/v Đề nghị có biện pháp ngăn chặn sai phạm về PCCC

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể  quý Cư dân 229 Tây Sơn đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà… Read more »

CV_20181025.01/0.2 HC V/v Phí cài đặt hệ thống quẹt thẻ, camera và thanh toán phí Dịch vụ

Ban quản trị xin gửi đến toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn, 2 Công văn của Công ty Hoa Cương gửi Ban quản trị về việc… Read more »

CV_108/CSPC&CCHN-P3 V/v Trả lời về PCCC đối với Chung cư 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn công văn của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trả lời về PCCC đối… Read more »