List/Grid

Ban quản trị Subscribe to Ban quản trị

TB_43/2018/PMC V/v Nuôi chó mèo trong khu căn hộ

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Khu căn hộ 229 Tây Sơn thông báo về việc nuôi chó mèo trong căn hộ.

CV-1118/UBND-TNMT V/v Xử lý tồn tại trong việc quản lý, sử dụng tại tầng 5A dự án tại 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội  ngày 12/02/2018 về… Read more »

CV-1096/QHKT-P2 V/v Điều chỉnh mặt bằng tầng 5A tại khu đất 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý Cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công Văn của Sở quy hoạch – kiến trúc ngày 20/3/2015 , Về việc… Read more »

Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà Update ngày 10/4/2018

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà update đến ngày 10/4/2018.

Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà Update ngày 8/4/2018

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà update đến ngày 8/4/2018.

CV/124-BQT V/v Trả lời ý kiến phản ánh ngày 30/03/2018 của một số Cư dân.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn  Công văn trả lời ý kiến phản ánh của một số Cư dân.  

Ý kiến của Cư dân

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn ý kiến của một số cư dân về các hạng mục sắp được triển… Read more »

TB/38_ BQL-PMC V/v Thau rửa bể nước trên mái hai tháp Cư dân

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn  lịch thau rửa bể nước trên mái.

Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà Update ngày 3/4/2018

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà update đến ngày 3/4/2018.

Update Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà update đến ngày 27/3/2018. Ban quản trị… Read more »