List/Grid

Tin hoạt động BQT Subscribe to Tin hoạt động BQT

CV-06/KD-MPE V/v Thanh toán tiền điện dùng chung Khu chung cư.

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Công ty Điện lực MIPEC E về việc thanh toán tiền… Read more »

CV_07/CSPC&CC-P3 V/v Công tác PCCC đối với công trình Chung cư 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân 229 Tây Sơn Công văn của Cảnh sát PCCC gửi Công ty Cổ phần hóa dấu Quân đội, về… Read more »

Báo cáo tổng hợp nguồn thu và chi phí đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Ban quản trị Chung cư 229 Tây Sơn xin gửi tới toàn thể Quý cư dân báo cáo tổng hợp nguồn thu và chi phí đến ngày 31/12/2017.

CV/113_BQT V/v phản hồi công văn số 20180125.01/02 của Công ty Cổ phần Hoa Cương.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân 229 Tây Sơn phản hồi công văn số 20180125.01 và công văn số 20180125.02 của Công Ty cổ phần… Read more »

CV_112_BQT V/v Đề nghị có biện pháp ngăn chặn sai phạm về PCCC

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể  quý Cư dân 229 Tây Sơn đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà… Read more »

CV_108/CSPC&CCHN-P3 V/v Trả lời về PCCC đối với Chung cư 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn công văn của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trả lời về PCCC đối… Read more »

Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải gửi MIPEC yêu cầu làm rõ các vấn đề có liên quan đến hệ thống điện tại Chung cư 229 Tây Sơn.

Ban quản trị Chung cư 229 Tây Sơn xin gửi tới toàn thể Cư dân Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải. Yêu cầu Công ty MIPEC cung… Read more »

CV_111_BQT V/v Dừng cung cấp dịch vụ cho các hạng mục không nộp tiền phí Dịch vụ tại khu căn hộ 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn về việc dừng cung cấp Dịch vụ cho các hạng mục không nộp tiền phí tại khu Căn hộ 229… Read more »

CV_29_PMC-229TS V/v Liên quan đến khoản tiền điện dùng chung tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản lý tòa nhà PMC xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn trả lời điện lực MIPEC E, về việc liên quan đến khoản tiền điện dùng… Read more »

Mipec E tạm ngừng cung cấp điện tại Chung cư 229 Tây Sơn

Kính gửi Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn công văn về việc tạm dừng cung cấp điện của điện lực Mipec E