List/Grid

Tin hoạt động BQT Subscribe to Tin hoạt động BQT

Layout dự kiến trồng cây tại Sân chơi của Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Layout dự kiến trồng cây tại Sân chơi của Chung cư 229 Tây Sơn. Sơ đồ bố trí sảnh… Read more »

Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Danh sách ủng hộ Xã hội hóa cây xanh trước tòa nhà

TB/04/2018_BQT V/v Triển khai thực hiện nghị quyết của Hội nghị nhà Chung cư

Ban quản trị xin gửi tới Toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Thông báo Triển khai thực hiện nghị quyết của Hội nghị nhà Chung cư.

CV/119_ BQT V/v Đề nghị thanh tra dự án Chung cư 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn của Ban quản trị gửi đến Thủ Tướng Chính phủ, Bộ quốc phòng, Tổng kiểm toán nhà… Read more »

CV/118_ BQT V/v Đề nghị trả lời biện pháp xử lý sai phạm về PCCC tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn của Ban quản trị gửi Cảnh sát PCCC Hà Nội,  đề nghi trả lời biện pháp xử… Read more »

Biên Bản Hội Nghị Nhà Chung Cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn biên bản họp hội nghị nhà Chung cư diễn ra vào ngày 29 tháng… Read more »

CV_108/CSPC&CCHN-P3 V/v trả lời về PCCC đối với công trình 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn bộ Quý cư dân tại Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của CSPC&CC Hà Nội trả lời Ban quản trị về PCCC… Read more »

CV/116_BQT V/v Đề nghị kiểm tra dự án nhà Chung cư 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn gửi Sở Xây Dựng đề nghị kiểm tra dự án Chung cư… Read more »

CV/115_BQT V/v Đề nghị cung cấp thông tin về phí bảo tòa nhà Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị  xin gửi tới toàn thể quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn đề nghị Công ty MIPEC cung cấp thông tin về phí bảo trì… Read more »

CV-0902/2018-VPLS V/v Trả lời Công văn số 06/KD-MPE của Công ty Mipec E.

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải trả lời công văn… Read more »