List/Grid

Cơ cấu tổ chức Subscribe to Cơ cấu tổ chức

CV/115_BQT V/v Đề nghị cung cấp thông tin về phí bảo tòa nhà Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị  xin gửi tới toàn thể quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn đề nghị Công ty MIPEC cung cấp thông tin về phí bảo trì… Read more »

TB 88 về hội nghị CC 20-8-2017

BQT quyết định tổ chức Hội nghị chung cư Mipec 229 Tây Sơn vào 14 giờ Chủ nhật 20/8/2017. Hội nghị chung cư tiến hành quyết định các nội dung… Read more »

CV số 85 bC quận về BQT rut

Do nhiều lý do cá nhân khác nhau, Ban Quản trị chúng tôi đã nhận được đơn xin rút khỏi BQT của 6/7 thành viên BQT đã được UBND quận… Read more »