List/Grid

Cơ cấu tổ chức Subscribe to Cơ cấu tổ chức

TB 88 về hội nghị CC 20-8-2017

BQT quyết định tổ chức Hội nghị chung cư Mipec 229 Tây Sơn vào 14 giờ Chủ nhật 20/8/2017. Hội nghị chung cư tiến hành quyết định các nội dung… Read more »

CV số 85 bC quận về BQT rut

Do nhiều lý do cá nhân khác nhau, Ban Quản trị chúng tôi đã nhận được đơn xin rút khỏi BQT của 6/7 thành viên BQT đã được UBND quận… Read more »

BB_họp HN CC 28.2.2017

Biên bản HN CC 28-2-2017 CV gui Mipec về bàn giao phí bảo trì CV gửi Mipec đề nghị bàn giao CV gưi Mipec về thời gian bàn giao CV… Read more »

CV_4323/QĐ-UBND công nhận BQT

Tin hoạt động BQT chung cư MiPec 229 Tây Sơn

Kính gửi Quý Cư Dân BQT Trân trọng thông tin đến Quý Cư dân tình hình hoạt động của BQT nhà MiPec 229 Tây Sơn Trân trọng Cảm ơn! BQT… Read more »

BQT_30.10.2015_Đơn xin thôi Trưởng BQT

Ban đại diện lâm thời

Ban Đại Diện (BĐD) Cư dân Chung cư 229 Tây SơnBĐD lâm thời được thành lập bởi sự thống nhất ủy quyền của đại đa số cư dân Chung cư… Read more »