List/Grid

Tin hoạt động BQL Subscribe to Tin hoạt động BQL

CV/117- BQT V/v Tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm cho người dân tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân lịch tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm cho Cư dân chung cư… Read more »

Layout dự kiến trồng cây tại Sân chơi của Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Layout dự kiến trồng cây tại Sân chơi của Chung cư 229 Tây Sơn. Sơ đồ bố trí sảnh… Read more »

CV/118_ BQT V/v Đề nghị trả lời biện pháp xử lý sai phạm về PCCC tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn của Ban quản trị gửi Cảnh sát PCCC Hà Nội,  đề nghi trả lời biện pháp xử… Read more »

CV-0902/2018-VPLS V/v Trả lời Công văn số 06/KD-MPE của Công ty Mipec E.

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải trả lời công văn… Read more »

CV-06/KD-MPE V/v Thanh toán tiền điện dùng chung Khu chung cư.

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Công ty Điện lực MIPEC E về việc thanh toán tiền… Read more »

CV_ 194/ CSPC&CC-P3 V/v Xác định căn cứ giải quyết đơn.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn, Công văn của cảnh sát PCCC về việc xác định căn cứ giải quyết… Read more »

CV_20181025.01/0.2 HC V/v Phí cài đặt hệ thống quẹt thẻ, camera và thanh toán phí Dịch vụ

Ban quản trị xin gửi đến toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn, 2 Công văn của Công ty Hoa Cương gửi Ban quản trị về việc… Read more »

CV_ 63/PMC V/v Giới thiệu nhân sự.

Công ty Cổ phần Quản lý và khai Khai thác Tòa nhà VNPT (PMC) xin gửi tới Ban quản trị và toàn thể Cư dân chung cư 229 Tây Sơn… Read more »

CV_29_PMC-229TS V/v Liên quan đến khoản tiền điện dùng chung tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản lý tòa nhà PMC xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn trả lời điện lực MIPEC E, về việc liên quan đến khoản tiền điện dùng… Read more »

V/v trả lời đề nghị sửa chữa cải tạo của căn hộ 510+511(chủ hộ Ông Võ Văn Tuấn)

Công văn của BQT về việc trả lời yêu cầu sửa chữa của căn hộ 510 + 511 Chủ hộ Ông Võ Văn Tuấn