List/Grid

Ban quản lý Subscribe to Ban quản lý

BQT_VB tháng 5

Kính gửi Cư Dân 1-BQT xin cập nhật văn bản 44/BQT V/v Phí dich vụ và quản lý không gian trước CC                … Read more »

MiPec_CV phí bảo trì 13.3.2017

                             

BB_họp HN CC 28.2.2017

Biên bản HN CC 28-2-2017 CV gui Mipec về bàn giao phí bảo trì CV gửi Mipec đề nghị bàn giao CV gưi Mipec về thời gian bàn giao CV… Read more »

CV36 ngày 15.2.2017 Vv di dời VP

Kính gửi Quý cư dân Để đảm bảo an ninh khu cư dân, BQT trân trọng gửi đến các văn phòng đang thuê địa điểm hoạt động tại chung cư… Read more »

Cv36_15.2.2017 v/v Bàn giao phí bảo trì

Kính gửi Qúy Cư Dân MiPec 229 Tây Sơn BQT tòa nhà cập nhật công văn bàn giao phí bảo trì tòa nhà. Trân trọng.  

CV 31-ngày 12.12.2016 Đề nghị MiPec chuyển giao HS tòa nhà

Kính gửi Quý Cư Dân BQT Chung cư trân trọng gửi đến Cư Dân thông tin về việc Chuyển giao hồ sơ tòa nhà chung cư 229 Tây Sơn.

Thông báo thay rửa bể nước

Kính gửi Quý Cư dân Ban quản lý xin gửi thông tin lịch thay rửa bể nước sinh hoạt như sau. Trân trọng. thong-bao-thau-rua-be-cc-t11-2016

CV28_1.11.2016 Báo cáo tình thình hình quản lý căn hộ 229 Tây Sơn

Kính gửi Quý Cư Dân BQT xin trân trọng gửi đến Cư Dân thông tin về kết quả kiểm tra tình hình vận hành nhà chugn cư 229 Tây Sơn…. Read more »

BB_1.11.2016_Kiểm tra công tác vận hành nhà chung cư 229 Tây sơn

V/v quy trình dùng thẻ thang máy

Kính gửi Quý Cư Dân Công ty MiPec M có gửi cho ACE quy trình sử dụng thang máy, mong ACE vì sự an toàn an ninh của mỗi cá nhân và… Read more »