List/Grid

Ban quản lý Subscribe to Ban quản lý

TB/36-PMC V/v Tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân lịch tổ chức buổi tuyên truyền về Phòng chống cháy nổ và thoát hiểm, thoát nạn cho Cư dân… Read more »

CV/117- BQT V/v Tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm cho người dân tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân lịch tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống cháy nổ và thoát hiểm cho Cư dân chung cư… Read more »

Layout dự kiến trồng cây tại Sân chơi của Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Layout dự kiến trồng cây tại Sân chơi của Chung cư 229 Tây Sơn. Sơ đồ bố trí sảnh… Read more »

Danh sách ủng hộ Xã Hội hóa cây xanh trước tòa nhà

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Danh sách ủng hộ Xã hội hóa cây xanh trước tòa nhà

TB/04/2018_BQT V/v Triển khai thực hiện nghị quyết của Hội nghị nhà Chung cư

Ban quản trị xin gửi tới Toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Thông báo Triển khai thực hiện nghị quyết của Hội nghị nhà Chung cư.

CV/119_ BQT V/v Đề nghị thanh tra dự án Chung cư 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn của Ban quản trị gửi đến Thủ Tướng Chính phủ, Bộ quốc phòng, Tổng kiểm toán nhà… Read more »

CV/118_ BQT V/v Đề nghị trả lời biện pháp xử lý sai phạm về PCCC tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn của Ban quản trị gửi Cảnh sát PCCC Hà Nội,  đề nghi trả lời biện pháp xử… Read more »

CV-0902/2018-VPLS V/v Trả lời Công văn số 06/KD-MPE của Công ty Mipec E.

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải trả lời công văn… Read more »

CV-06/KD-MPE V/v Thanh toán tiền điện dùng chung Khu chung cư.

Ban quản lý xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn Công văn của Công ty Điện lực MIPEC E về việc thanh toán tiền… Read more »

CV_ 194/ CSPC&CC-P3 V/v Xác định căn cứ giải quyết đơn.

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Chung cư 229 Tây Sơn, Công văn của cảnh sát PCCC về việc xác định căn cứ giải quyết… Read more »