List/Grid

Hỗ trợ kỹ thuật Subscribe to Hỗ trợ kỹ thuật

BQT_Biên bản kiểm tra tầng hầm B1, B2 ngày 12/5/2015

Ngày 12/5/2015, Tổ An ninh và Vận hành đã có buổi làm việc cùng MipecM khảo sát thực trạng các tầng hầm B1, B2 và kết quả gửi kèm. Các… Read more »

BQL thông báo xử ý sự cố thang máy tháp A

BQL trân trọng thông báo đã xử ý xong kẹt sự cố thang máy tháp A