List/Grid

Dịch vụ vệ sinh Subscribe to Dịch vụ vệ sinh

CV_371/2015 v/v tăng mức phí dv lên 8.000/m2

Kính gửi Cư Dân MiPec 229 Tây Sơn Ban Quản Trị trân trọng chuyển thông tin  phương án tăng mức phí dịch vụ lên 8.000/m2 của Công ty Mipec M…. Read more »

V/v nước sinh hoạt cho Cư Dân

Kính gửi Quý Cư Dân! BQT đang phối hợp cùng Mipec M kiểm nước sinh hoạt.Các Hộ gia đình có vấn đề về nước đề nghị cung cấp thông tin:… Read more »