List/Grid

Công tác quản lý Subscribe to Công tác quản lý

CV Mipec M gửi BQT

Thông báo tới Ban Quản trị để thống nhất quy trình vận hành những hệ thống kỹ thuật liên quan giữa khu căn hộ và những phần còn lại của… Read more »

CV 53_BQT_V/v gặp mặt rà soát văn bản trước khi bàn giao hạ tầng

Admin cập nhật văn bản BQT gửi MiPec V/v đối thoại cung cấp HS bàn giao MB CV gửi Mipec đói thoại giải quyết hạ tầng   Trân trọng. Admin… Read more »

MiPec_CV phí bảo trì 13.3.2017

                             

Cv36_15.2.2017 v/v Bàn giao phí bảo trì

Kính gửi Qúy Cư Dân MiPec 229 Tây Sơn BQT tòa nhà cập nhật công văn bàn giao phí bảo trì tòa nhà. Trân trọng.  

CV 31-ngày 12.12.2016 Đề nghị MiPec chuyển giao HS tòa nhà

Kính gửi Quý Cư Dân BQT Chung cư trân trọng gửi đến Cư Dân thông tin về việc Chuyển giao hồ sơ tòa nhà chung cư 229 Tây Sơn.

CV28_1.11.2016 Báo cáo tình thình hình quản lý căn hộ 229 Tây Sơn

Kính gửi Quý Cư Dân BQT xin trân trọng gửi đến Cư Dân thông tin về kết quả kiểm tra tình hình vận hành nhà chugn cư 229 Tây Sơn…. Read more »

BB_1.11.2016_Kiểm tra công tác vận hành nhà chung cư 229 Tây sơn

V/v quy trình dùng thẻ thang máy

Kính gửi Quý Cư Dân Công ty MiPec M có gửi cho ACE quy trình sử dụng thang máy, mong ACE vì sự an toàn an ninh của mỗi cá nhân và… Read more »

Cv_55/2016 MiPecM gửi BQT

KÍnh gửi Quý Cư Dân. Về việc trả lời cv 27/2016-BQT, Công ty Mipec M có văn bản gửi trả lời như sau.

CV_371/2015 v/v tăng mức phí dv lên 8.000/m2

Kính gửi Cư Dân MiPec 229 Tây Sơn Ban Quản Trị trân trọng chuyển thông tin  phương án tăng mức phí dịch vụ lên 8.000/m2 của Công ty Mipec M…. Read more »