CV/118_ BQT V/v Đề nghị trả lời biện pháp xử lý sai phạm về PCCC tại Chung cư 229 Tây Sơn

Ban quản trị xin gửi tới toàn thể Quý cư dân Công văn của Ban quản trị gửi Cảnh sát PCCC Hà Nội,  đề nghi trả lời biện pháp xử lý sai phạm về PCCC tại Chung cư 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội


CV Mipec M gửi BQT

Thông báo tới Ban Quản trị để thống nhất quy trình vận hành những hệ thống kỹ thuật liên quan giữa khu căn hộ và những phần còn lại của tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn như sau:

….

Từ ngày 16/7/2017, Mipec M cùng với Ban Quản trị chung cư và đại diện của đơn vị vận

hành chung cư cam kết thực hiện đầy đủ, đúng theo và thống nhất quy trình vận hành những

hệ thống kỹ thuật liên quan giữa khu căn hộ và phần còn lại của tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn

để đảm bảo an toàn, an ninh trong toà nhà.

Quy trình quản lý chung (1)

Proudly powered by Wpopal.com